Trapphus och inomhusutrymmen planenligt i skick

Renovering av trapphus och inomhusutrymmen inleds beklagligt nog alltför ofta utan en kompetent planering och övervakning. I kostnadsbesparingens namn kan man medföra problem till fastigheten, vilket kunde ha undvikits genom en välgenomtänkt förhandsplanering. Till exempel kan kompabiliteten mellan olika material och olika målarfärger och särskilt bristen på kunskap om detta orsaka överraskningar i renoveringsskedet.

Vårt företags kompetens och erfarenhet baserar sig på planerings- och övervakningsuppgifter i många värdefastigheters trapphus och inomhusutrymmen i Helsingfors och våra medarbetares tidigare erfarenheter av motsvarande entreprenader.

En väsentlig del i planeringen av trapphus är färgundersökningar och upprättande av planer. Eftersom vi beaktar även dessa delområden kan vi erbjuda ett utmärkt slutresultat där vi i planeringen framhäver gamla och dekorativa detaljer – trapphusen och inomhusutrymmena är fräscha men är ändå representativa för sin tidsepok.Våra referenser

Klicka och läs mer om våra referenser.

Byggherretjänster

Vi erbjuder byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar.

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy

Sockenbackavägen 15, 00370 HELSINGFORS, FINLAND
Tfn (09) 737 205Copyright © Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy 2010-2017 · All Rights Reserved