Expert inom renovering

Ett lyckat renoveringsprojekt börjar med en välgjord planering och genomförs genom kompetent övervakning. Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy är ett företag specialiserat på planering och övervakning av ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Vi planerar ombyggnad och renovering av fasader, fönster, balkonger, trapphus och yttertak, övervakar byggplatser och utför konditionsgranskningar. Vi erbjuder alltid även byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar.

Vi anser att det som renoveras ska renoveras med omsorg. Särskilt vid planering av ombyggnad och renovering av gamla byggnader beaktar vi alltid möjligheterna för att använda ursprungliga material. På detta sätt förgör man inte byggnadens ursprungliga funktionalitet eller skapar nya problemsituationer i framtiden. Genom bra planering och övervakning sparar man i såväl tid som kostnader och säkerställer att projektet slutförs.

Vårt företag har verkat ända sedan 1997. Vår yrkeskompetens baserar sig på över 30 års erfarenhet samt planering och övervakning av mer än 3 000 objekt runt om i landet.

En bra planering av renovering/ombyggnadVåra referenser

Klicka och läs mer om våra referenser.

Byggherretjänster

Vi erbjuder byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar.

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy

Sockenbackavägen 15, 00370 HELSINGFORS, FINLAND
Tfn (09) 737 205Copyright © Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy 2010-2017 · All Rights Reserved