Konditionsgranskningar ger trygghet i att hantera fastighetens livscykel

Det är viktigt att noggrant undersöka byggnadens olika delområden före renoveringsplaneringen. Därför undersöker vi grundligt objektets fasader, fönster, trapphus och balkonger.

Vi utarbetar en så tydlig och grundlig rapport som möjligt. I rapporten tar vi upp fastighetens nuvarande skick, renoveringsåtgärder och en kostnadsberäkning som baserar sig på lång erfarenhet och aktuell information. Husbolag och fastigheter har fördel av detta även vid planering på lång sikt samt vid hanteringen av fastighetens livscykel.Våra referenser

Klicka och läs mer om våra referenser.

Byggherretjänster

Vi erbjuder byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar.

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy

Sockenbackavägen 15, 00370 HELSINGFORS, FINLAND
Tfn (09) 737 205Copyright © Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy 2010-2017 · All Rights Reserved