Fasadrenoveringar i tid och rätt på en gång

Vid sidan av rörrenovering är en fasadrenovering den största renoveringen i en fastighet. Planering och övervakning av fasadrenoveringar hör till våra starka kompetensområden.

Planering och övervakning av fasadrenoveringar kräver alltid en yrkeskunnig och välinsatt planerare samt en övervakare med lång erfarenhet. En fasadrenovering har alltid en betydande inverkan på boendetrivseln. Ventilationen, temperaturen, bullret och bullerstörningar spelar en väsentlig roll i detta. Av denna anledning är det ytterst viktigt att projektet genomförs inom utsatt tid.

Vårt företags kompetens bygger på gedigen praktisk erfarenhet av fasadprojekt. Ofta vid fasadrenovering renoveras och byts ut även fönster och balkonger. Vi erbjuder även våra kunder tjänster som omfattar endast renovering och byten av fönster eller tjänster som omfattar endast ombyggnad och renovering av balkonger.Våra referenser

Klicka och läs mer om våra referenser.

Byggherretjänster

Vi erbjuder byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar.

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy

Sockenbackavägen 15, 00370 HELSINGFORS, FINLAND
Tfn (09) 737 205Copyright © Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy 2010-2017 · All Rights Reserved