Ansvarsfulla byggherretjänster

Väl planerat är bara hälften gjort. Även ett bra val av entreprenör kräver erfarenhet och yrkeskunskap. Vi erbjuder alltid byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar. Det är få beställare som regelbundet måste begära offerter av entreprenörer. Därför lönar det sig att även i detta ärende anlita en expert för att undvika fallgropar.

Vi vet vad som bör förhandlas och vi vet hur man upprättar noggranna avtal.

Våra tjänster omfattar bl.a.Våra referenser

Klicka och läs mer om våra referenser.

Byggherretjänster

Vi erbjuder byggherretjänster i den omfattning beställaren önskar.

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy

Sockenbackavägen 15, 00370 HELSINGFORS, FINLAND
Tfn (09) 737 205Copyright © Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy 2010-2017 · All Rights Reserved