previous arrow
next arrow

Porrashuoneet ja sisätilat suunnitelmallisesti kuntoon

Porrashuoneiden ja sisätilojen remontointiin lähdetään valitettavan usein ilman kunnollista suunnittelua sekä valvontaa. Kustannussäästön nimissä voidaan tulla hankkineeksi kiinteistöön ongelmia, joilta hyvällä etukäteissuunnittelulla oltaisiin vältytty. Esimerkiksi eri materiaalien ja eri maalien yhteensopivuus ja varsinkin sen puute voi aiheuttaa yllätyksiä remonttivaiheessa.

Yrityksemme tieto-taito perustuu usean Helsingin arvokiinteistön porrashuoneen suunnittelu- ja valvontatehtäviin, ja henkilöstömme omakohtaiseen aikaisempaan kokemukseen vastaavien porrashuone- ja sisäurakoiden toteutuksesta. Oleellisena osana porrashuoneiden suunnittelua ovat väritutkimukset ja suunnitelmien laadinta. Nämä osa-alueet huomioiden pystymme tarjoamaan parhaan lopputuloksen vanhan ja koristeellisen kohteen suunnitteluun – pelkistetyimpiä mutta aikansa edustavia porrashuoneita ja sisätiloja unohtamatta.