Pihojen uudistaminen

Toimiva, hyvin suunniteltu ja viihtyisä piha on kiinteistön arvoa kohottava investointi.

Toteutamme pihojen uudistamisen kokonaisvaltaisesti, aina tarvekartoituksesta pihasuunnitelman laadintaan ja rakentamiseen. Pihan tekniset rakenteet, toiminnallisuus sekä materiaalivalinnat ovat keskeisessä asemassa rakennettaessa pihaa, joka kestää sekä aikaa että kovaakin käyttöä. Viherrakentamisella ja valaistuksella luodaan viihtyisyyttä.